• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de kracht van hun geloof en vertrouwen in de heilbrengende macht van Jezus hebben de synodevaders tot slot van hun werkzaamheden opnieuw uitgesproken dat zij van dit heil het instrument willen zijn op elk levensterrein van Afrika’s volkeren. Zij hebben verklaard: “De kerk moet haar profetische rol blijven uitoefenen en de stem zijn van de stemlozen”, Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 45 opdat overal de menselijke waardigheid van ieder individu erkend wordt, en opdat bij alle regeringsprogramma’s de mens steeds centraal staat. De synode “doet een beroep op het geweten van de staatshoofden en van hen die publieke verantwoordelijkheid dragen om in steeds grotere mate borg te staan voor de bevrijding en bloei van hun volkeren”. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 45 Alleen tegen deze prijs kan er vrede zijn onder de volkeren.

De evangelisering moet alle initiatieven bevorderen die bijdragen tot de ontwikkeling en verheffing van de mens in zijn geestelijke en materieel bestaan. Het gaat om de ontwikkeling van ieder mens en van heel de mens, niet alleen los van anderen, maar ook en vooral in het kader van de eensgezinde en harmonieuze ontwikkeling van alle leden van een volk en van alle volkeren op de wereld. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 48

Tot slot, de evangelisering moet alles wat de mens verlaagt en kapot maakt, aan de kaak stellen en bestrijden. “Tot de uitoefening van de dienst van de evangelisatie op sociaal gebied, welk een aspect is van de profetische taak van de kerk, behoort ook het aanklagen van het kwaad en de onrechtvaardigheid. Maar het is goed te verduidelijken dat het verkondigen steeds belangrijker is dan het aanklagen, en het laatste kan niet afzien van het eerste, dat er de echte sterkte aan geeft en de kracht van de hoogste motivering.” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 41

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam