• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met betrekking tot de Afrikaanse traditionele religie zal een rustige en verstandige dialoog enerzijds de katholieken een bescherming kunnen bieden tegen negatieve elementen die de levenswijze van veel katholieken beïnvloeden, en anderzijds bevorderlijk zijn om zich positieve waarden eigen te maken zoals het geloof in een Hoogste Wezen, Eeuwige, Schepper, Voorzienigheid en rechtvaardige Rechter, waarden die goed passen bij de inhoud van het geloof. Ze kunnen worden beschouwd als een voorbereiding op het evangelie, want ze bevatten kostbare semina Verbi die, zoals dat in het verleden al is gebeurd, een groot aantal mensen ertoe kan brengen “zich open te stellen voor de volle Openbaring in Jezus Christus door de verkondiging van het evangelie”. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 42

De aanhangers van de traditionele religie moeten dan ook met groot respect en hoogachting worden behandeld, en men dient alle misplaatst en oneerbiedig spreken te vermijden. Daarom zullen in de vormingshuizen voor priesters en religieuzen de daartoe nodige colleges over de traditionele religie worden gegeven. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 42

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam