• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Het streven naar dialoog moet ook zich uitstrekken naar de moslims van goede wil. De christenen mogen niet vergeten dat veel moslims het geloof van Abraham willen navolgen en willen leven volgens de eisen van de Tien Geboden.” Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 41 Wat dit betreft benadrukt de Boodschap van de synode dat de levende God, Schepper van hemel en aarde en Heer van de geschiedenis, de Vader is van de grote mensenfamilie waartoe wij allen behoren. Als zodanig wil God dat wij, met eerbiediging van de religieuze waarden en tradities die ieder bezit, van Hem getuigen, terwijl we samen werken aan de menselijke vooruitgang en ontwikkeling op alle gebied.

Het is verre van Hem, degene te willen zijn in wiens naam men andere mensen zou doden: Hij nodigt de mensen juist uit, zich samen in dienst te stellen van leven, gerechtigheid en vrede. Vgl. Bisschoppensynodes, Boodschap van de Synode over Afrika (6 mei 1994), 23 Men zal er dus in het bijzonder op dienen toe te zien dat de dialoog tussen islam en christendom wederzijds de beginselen respecteert van de godsdienstvrijheid met alles wat daarmee samenhangt, zoals met name de uitwendige en publieke uitingen van het geloof. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 41 Het is dus de taak van christenen en moslims om met elkaar een dialoog te voeren die vrij is van alle gevaren van een verkeerd soort irenisme of van strijdbaar fundamentalisme, en te protesteren tegen oneerlijke praktijken en vormen van politiek, en daarnaast ook tegen het met twee maten meten inzake de godsdienstvrijheid. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 41

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam