• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Bereidheid tot dialoog is een houding die de christen binnen zijn gemeenschap evenzeer dient te kenmerken als in zijn relatie met andere gelovigen en mensen van goede wil.” Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 38 De dialoog heeft allereerst plaats binnen de kerk als familie, op alle niveaus: tussen bisschoppen, bisschoppenconferenties of bijeenkomsten van de hiërarchie en de Heilige Stoel, tussen de bisschoppenconferenties of –vergaderingen uit de verschillende landen van een bepaald werelddeel en die uit andere werelddelen en, in iedere particuliere kerk, tussen de bisschop, het presbyterium, de godgewijden, de pastorale werk(st)ers en de lekengelovigen; zo ook tussen de gelovigen van verschillende riten binnen dezelfde kerk. Het SECAM zal zorgen voor “structuren en middelen die het beoefenen van deze dialoog waarborgen”, Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 39 vooral om een organische pastorale solidariteit te bevorderen.

“Met Christus verenigd in hun getuigenis in Afrika worden de katholieken uitgenodigd om een oecumenische dialoog op te bouwen met alle gedoopte broeders en zusters uit de andere christelijke belijdenissen, opdat de eenheid moge komen waarom Christus heeft gebeden, en opdat hun dienst aan de volkeren van het continent het evangelie geloofwaardiger maakt in de ogen van allen die God zoeken.” Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 40 Een dergelijke dialoog kan concrete vorm aannemen in initiatieven als de oecumenische vertaling van de bijbel, theologische bestudering van bepaalde aspecten van het christelijk geloof, of door gezamenlijk evangelisch te getuigen voor gerechtigheid, vrede en eerbied voor de menselijke waardigheid. Daartoe dienen nationale en diocesane commissies voor de oecumene te worden ingesteld. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 40 Op alle christenen gezamenlijk rust de verantwoordelijkheid, op het continent te getuigen van het evangelie. Vooruitgang op oecumenisch gebied dient ook om dat getuigenis doeltreffender te maken.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam