• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De synode heeft niet alleen gesproken over de inculturatie maar haar ook toegepast door de voorstelling van de kerk als familie van God tot leidende gedachten te maken bij de evangelisering van Afrika. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 6 De synodevaders zagen hierin de natuur van de Kerk verwoord op een wijze die buitengewoon geschikt is voor Afrika. Het beeld benadrukt immers de aandacht voor de ander, de solidariteit, de hartelijke onderlinge betrekkingen, de gastvrijheid, de dialoog en het vertrouwen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 8 De nieuwe evangelisering dient dus te streven naar het opbouwen van de Kerk als familie, waarbij alle centraal stellen van de eigen volksgroep en het overdreven benadrukken van het eigen karakter worden vermeden, de nadruk wordt gelegd op verzoening en op een werkelijke verbondenheid tussen de verschillende volksgroepen, en waarbij de solidariteit en het met elkaar delen wat betreft de mankracht en middelen onder de particuliere kerken worden gestimuleerd, zonder ongepaste overwegingen van etnische aard. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 8

“Het is zeer gewenst dat theologie over de voorstellingswijze van ‘de kerk als familie’, met alle rijkdom van deze benadering, door de theologen verder wordt uitgewerkt, waarbij zij laten zien hoe ze een aanvulling is op andere beelden van de kerk.” Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 8

Dit veronderstelt een diepgaande bestudering van het erfgoed van bijbel en traditie, dat Tweede Vaticaans Concilie heeft uiteengezet in de Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
. Deze prachtige tekst zet de leer over de Kerk uiteen door gebruik te maken van aan de Schrift ontleende beelden zoals mystiek lichaam, volk van God, tempel van de Heilige Geest, kudde en schaapstal, huis waar God woont met de mensen. Volgens het concilie is de kerk de bruid van Christus en onze moeder, de heilige stad en eerstelingen van het komende Rijk. Men zal met deze suggestieve beelden rekening dienen te houden als men, zoals de synode aanbeveelt, een ecclesiologie gaat ontwikkelen waarin de voorstelling van de kerk als familie van God centraal staat. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 8 Men zal dan ten volle de rijkdom en diepte kunnen ervaren van wat er gezegd wordt als uitgangspunt van dogmatische constitutie: “de Kerk is als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het instrument, van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 zie ook de hoofdstukken 1 en 2 van de Dogmatische Constitutie Lumen Gentium

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam