• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode was een historisch genademoment: de Heer heeft zijn volk in Afrika bezocht. Dit continent beleeft op het ogenblik inderdaad wat we zouden kunnen noemen de tekenen van de tijd, een gunstige tijd, een dag van heil voor Afrika. Het schijn dat ‘het uur van Afrika’ is aangebroken, een gunstige tijd die aan de boodschappers van Christus met aandrang vraagt het diepe water op te zoeken en de netten uit te werpen voor de visvangst. Vgl. Lc. 5, 4 Zoals in de begintijd van het christendom een hoveling van Kándake, koningin van Ethiopië, vol blijdschap over het met het doopsel ontvangen geloof, zijn reis voortzette terwijl hij getuigenis aflegde van Christus, Vgl. Hand. 8, 27-39 moet thans de kerk in Afrika, in blijde dankbaarheid voor het ontvangen geloof, met haar opdracht tot evangelieverkondiging doorgaan om alle volkeren van dit continent tot volgelingen te maken van de Heer, door hen alles te leren wat Hij heeft bevolen. Vgl. Mt. 28-20

Bij de eucharistische openingsliturgie, waarin ik in de Sint Pieter op 10 april 1994 voorging, met om mij heen vijfendertig kardinalen, één patriarch, negenendertig aartsbisschoppen en honderdzesenveertig bisschoppen en negentig priesters, was de kerk, die de familie is van God Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 6 en het volk van de gelovigen, verzameld rond het graf van Petrus. Samen met het volk van God was Afrika met al zijn diverse riten daar dansend van vreugde aanwezig, en bracht met de klanken van trommels en andere Afrikaanse muziekinstrumenten zijn geloof in het leven tot uiting. Bij die gelegenheid heeft Afrika gemerkt dat het, om met Paulus VI te spreken, “een nieuw thuisland van Christus” H. Paus Paulus VI, Homilie, "Wie zijn dat?" - bij de Heiligverklaring van de Martelaren van Oeganda, "Hi, qui amicti" (18 okt 1964) is, een land dat door de Eeuwige Vader bemind wordt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Waaronder aankondiging van het bijeenroepen van een Speciale Bisschoppensynode over Afrika, Op het Hoogfeest van Epifanie (6 jan 1989), 7 Daarom heb ik dit genademoment begroet met de woorden van de psalmist: “Zie, deze dag schept de Heer, laat ons hem vieren met vreugde” (Ps. 118, 24).

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 28 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam