• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Woord dat voortkomt uit Gods mond is levend en krachtig, en keert nooit vruchteloos tot Hem weer. Vgl. Jes. 55, 11 Vgl. Hebr. 4, 12-13 Het Woord moet dus ononderbroken worden verkondigd, er moet “te pas en te onpas worden aangedrongen …, het onderricht gegeven worden met groot geduld” (2 Tim. 4, 2). Omdat het geschreven Woord van God allereerst aan de kerk is toevertrouwd “laat het geen eigenmachtige uitleg toe” (2 Pt. 1, 20); het komt aan de kerk toe de ware uitleg ervan te geven. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 6

Opdat het Woord van God wordt gekend, bemind, overwogen en in het hart van de gelovigen bewaard Vgl. Lc. 2, 19.51 moet met nog meer kracht ernaar gestreefd worden de heilige Schrift toegankelijk te maken, met name door volledige of gedeeltelijke Bijbelvertalingen die zoveel mogelijk in samenwerking met de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen gemaakt zijn, en die vergezeld gaan van leeswijzers voor gebeden voor studie in het gezin en de gemeenschap.

Daarnaast moet de Bijbelse vorming gestimuleerd worden van geestelijken, religieuzen, catechisten en leken in het algemeen; er moet voor woorddiensten worden gezorgd; het Bijbelapostolaat moet bevorderd worden met behulp van het Bijbelcentrum voor Afrika en Madagaskar en van andere soortgelijke structuren die op alle niveaus aanmoediging verdienen. Kortom, men zal trachten, aan alle gelovigen van kindsbeen af de Heilige Schrift in handen te geven. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 6

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam