• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In woorden en daden getuigen van het evangelie: dat is het consigne dat de Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode heeft meegekregen en dat zij doorgeeft aan de kerk van het continent. “U zult mijn getuigen zijn” (Hand. 1, 18): dat is de uitdaging. Dat zullen ook in Afrika de vruchten moeten zijn van de synode op alle terreinen van het mensenleven.

De kerk in Afrika dankt haar ontstaan aan de prediking van moedige missiebisschoppen en priesters, daarbij krachtig bijgestaan door de catechisten. “Lof verdient dat voor het missiewerk onder de volkeren zo hoogst verdienstelijke leger van catechisten.” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 17 Voortaan is zij, als het “nieuwe thuisland van Christus”, H. Paus Paulus VI, Homilie, "Wie zijn dat?" - bij de Heiligverklaring van de Martelaren van Oeganda, "Hi, qui amicti" (18 okt 1964) verantwoordelijk voor de evangelisering op het continent en in de wereld: “Afrikanen, voortaan bent u uw eigen missionarissen”, zei mijn voorganger Paulus VI te Kampala. H. Paus Paulus VI, Toespraak, SECAM, Tot de deelnemers aan het symposium van de bisschoppen van Afrika te Kampala (31 juli 1969), 1 Aangezien de bewoners van het Afrikaanse continent in grote meerderheid de Blijde Boodschap nog niet hebben vernomen, geeft de synode de dringende raad missieroepingen aan te moedigen, en vraagt zij om het stimuleren en ondersteunen van gebed, offers en giften ten gunste van de missiearbeid van de kerk. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 10

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam