• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met welke middelen zal de kerk in Afrika trachten in te gaan op de hierboven genoemde uitdagingen? “Na de genade van Christus is het volk het belangrijkste (middel). Het volk van God – verstaan in de theologische betekenis uit 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, waar dit volk de leden omvat van het Lichaam van Christus in zijn geheel – heeft de eervolle opdracht ontvangen die tegelijk een plicht is, om de boodschap van het evangelie te verkondigen. …Heel de gemeenschap dient te worden voorbereid op de evangelisering, daartoe gemotiveerd en gesterkt, ieder naar gelang zijn of haar eigen rol binnen de kerk.” Bisschoppensynodes, Rapport voorafgaand aan de besprekingen, Relation ante Disceptationem (11 apr 1994), 8

Daarom heeft de synode een sterk accent gelegd op de vorming van hen die met de evangelisering in Afrika belast zijn. Ik heb reeds gewezen op de noodzaak van een geëigende vorming van de toekomstige priesters en van hen die tot het Godgewijde leven zijn geroepen. De vergadering heeft ook passende aandacht besteed aan de vorming van de lekengelovigen en daarbij gewezen op hun onvervangbare rol bij de evangelisering van Afrika. Terecht heeft men met name de vorming benadrukt van de lekencatechisten.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 28 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam