• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heerlijke groei van de kerk in Afrika en alles wat zij tot stand heeft gebracht zijn voornamelijk te danken aan het heldhaftige en onbaatzuchtige toewijding van generaties van missionarissen: iedereen geeft dat toe. De gezegende grond van Afrika is bezaaid met talrijke graven van deze moedige evangelieverkondigers.

Toen de bisschoppen van Afrika bijeenkwamen voor de speciale vergadering, beseften zij terdege welke dankbaarheid hun continent nog steeds verschuldigd is aan deze mensen die hun voorvaderen waren in het geloof.

In zijn toespraak tot de eerste vergadering van het SECAM te Kampala, op 31 juli 1969, sprak paus Paulus VI over deze schuld van dankbaarheid: “Van nu af bent u, Afrikanen uw eigen missionarissen. De kerk van Christus heeft werkelijk wortel geschoten in deze gezegende grond. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 6 Wij hebben nu een plicht te vervullen, wij moeten herinneren aan hen die vóór u, en ook tegenwoordig nog mèt u, het evangelie hebben verkondigd. De heilige Schrift vraagt dat van ons: ‘Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof’ (Hebr. 13, 7). Dat is een geschiedenis die wij niet mogen vergeten; de plaatselijke kerk ontleent daaraan haar waarachtig en adel, haar ‘apostolisch’ karakter. Deze geschiedenis is het aangrijpend verhaal van naastenliefde, heldhaftige moed en opoffering, waardoor de Afrikaanse kerk van het begin af aan een grote en heilige kerk is geweest.” H. Paus Paulus VI, Toespraak, SECAM, Tot de deelnemers aan het symposium van de bisschoppen van Afrika te Kampala (31 juli 1969), 1

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam