• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tijdens mijn pastorale bezoeken in Afrika heb ik herhaaldelijk gesproken over de speciale vergadering voor Afrika en over de voornaamste bedoelingen waarom zij was bijeengeroepen. Toen ik voor de eerste keer, op Afrikaanse bodem, een vergadering bijwoonde van de synoderaad, heb ik niet nagelaten mijn krachtige overtuiging uit te spreken dat een synodevergadering niet beperkt mag blijven tot een raadpleging over praktische onderwerpen. Haar werkelijke bestaansreden is gelegen in het feit dat de kerk slechts voortgang kan maken door de communio onder haar leden, allereerst onder haar herders, te versterken. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Yamoussoukro, Ivoorkust, Tot de Raad van het Secretariaat van de Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode (10 sept 1990), 3

De solidariteit onder de leiders van de particulieren kerken bij het vervullen van hun zending over de grens van hun diocees heen wordt door iedere synodevergadering zichtbaar gemaakt en vergroot. Het Tweede Vaticaans Concilie leert: “Als rechtmatige opvolgers van de apostelen en als leden van het bisschoppencollege dienen de bisschoppen steeds te beseffen dat zij onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Ook moeten zij zorg betonen voor het welzijn van alle kerken, daar ieder van hen krachtens goddelijke instelling en krachtens hun apostolisch ambt samen met de andere bisschoppen borg staat voor de gehele kerk.” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 6

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam