• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om te komen tot een gezamenlijke pastorale solidariteit in Afrika is het noodzakelijk, zoals de speciale vergadering terecht heeft opgemerkt, dat er een nieuwe opzet komt van de priesteropleiding. Nooit zal men genoeg de woorden van Tweede Vaticaans Concilie overwegen, waar gezegd werd dat “de geestelijke gave die de priesters bij de wijding hebben ontvangen, hen niet toerust voor een begrensde of beperkte zending, maar voor een zeer ruime en universele zending, tot het uiteinde der aarde” (Hand. 1, 8). 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 10

Daarom heb ik de priesters opgewekt “zich concreet ter beschikking van de Heilige Geest en de bisschop te stellen om uitgezonden te worden voor de prediking van het evangelie buiten de grenzen van hun eigen land. Dat zal niet slechts rijpheid van roeping in hen vragen, maar ook een buitengewoon vermogen om zich los te maken van het eigen vaderland, het eigen volk en de eigen familie, en een bijzondere geschiktheid om zich met intelligentie en respect in te burgeren in de andere culturen”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 67

Ik ben God dankbaar, te vernemen dat een groeiend aantal Afrikaanse priesters gehoor heeft gegeven aan de oproep om getuigen te zijn ‘tot aan de uiteinden der aarde’. Vurig hoop ik dat deze trend in alle particuliere kerken van Afrika zal worden gestimuleerd en versterkt.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam