• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met indringende termen hebben de synodevaders de tragedie beschreven van de oorlogen die Afrika verscheuren: “Afrika is sinds tientallen jaren het toneel van broederoorlogen waardoor bevolkingen worden gedecimeerd, hun natuurlijke en culturele rijkdommen worden vernietigd.” Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 45 Deze droeve situatie is niet alleen te wijten aan oorzaken van buiten Afrika, maar ook aan inwendige oorzaken zoals “stammenstrijd, nepotisme, racisme, godsdienstige onverdraagzaamheid, het dorsten naar macht dat nog wordt aangewakkerd door totalitaire regimes die ongestraft de mensenrechten en de menselijke waardigheid met voeten treden. De geknechte en tot zwijgen gedoemde bevolkingen ondergaan als onschuldige en gelaten slachtoffers al deze situaties van onrecht.” Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 45

Ik wil mij aansluiten bij de woorden van de speciale vergadering om het onzegbaar leed te betreuren dat veroorzaakt wordt door de talrijke openlijke of sluimerende conflicten, en om aan allen die daartoe in staat zijn, te vragen dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om aan deze tragedies een eind te maken.

Samen ook met de synodevaders vraag ik dat er concrete stappen worden ondernomen om op het continent de omstandigheden te scheppen voor grotere sociale rechtvaardigheid en een meer rechtmatige uitoefening van het gezag, om zo de voorwaarden te scheppen voor de vrede. “Wil je vrede, werk dan voor gerechtigheid.” H. Paus Paulus VI, Homilie, Op de dag van de Vrede (1 jan 1972) Het is beter – en ook makkelijker – oorlogen te voorkomen dan te trachten er een eind aan te maken als ze zijn uitgebroken. Het is tijd dat de volkeren hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speerpunten tot sikkels”. Vgl. Jes. 2, 4

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam