• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tegelijk hebben bij de opening van de speciale vergadering de bisschoppen van Afrika publiek hun geloof beleden in de “éne kerk van Christus waarvan wij in het symbolum fidei belijden dat zij één, heilig, katholiek en apostolisch is.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8 Met deze eigenschappen worden de wezenlijke kenmerken van de kerk en haar zending aangeduid. “De kerk heeft die niet uit zichzelf; Christus bewerkt door de Heilige Geest dat zijn kerk één, heilig, katholiek en apostolisch is, en Hij is het ook die haar oproept ieder van deze hoedanigheden te verwezenlijken.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 811-812

Allen die de speciale vergadering voor Afrika mochten bijwonen, zagen met vreugde dat de katholieken van Afrika in hun plaatselijke kerken steeds meer verantwoordelijkheden op zich nemen en trachten te komen tot een beter begrip van wat het betekent zowel katholiek als Afrikaan te zijn. De viering van de speciale vergadering liet aan de hele wereld zien dat de plaatselijke kerken van Afrika een rechtmatige plaats innemen in de communio van de kerk, dat zij het recht hebben om hun eigen tradities te bewaren en verder te ontwikkelen, “maar dat zij het primaat van Petrus erkennen. Deze neemt het voorzitterschap over heel de liefdesgemeenschap waar, beschermt de rechtmatige verscheidenheid en zorgt er tevens voor, dat het bijzondere de eenheid niet zou schaden, maar veeleer bevorderen.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 28 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam