• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor de vieringen van de heiligen moet bovendien op het volgende worden gelet:

  1. Op hoogfeesten en feesten moeten altijd de Ie.zingen genomen worden die In het eigen van de heiligen of in het gemeenschappelijke staan; voor de vieringen van de algemene kalender worden altijd eigen lezingen aangegeven.
  2. Op hoogfeesten van particuliere kalenders moeten drie lezingen worden aangegeven, waarvan de eerste uit het Oude Testament (in de Paastijd echter uit de Handelingen van de Apostelen of uit de Apokalyps), de tweede uit de Apostel en de derde uit het Evangelie is genomen, tenzij de bisschoppenconferentie heeft bepaald dat er slechts twee lezingen zullen zijn. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 318 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 357
  3. Op feesten en gedachtenissen, wanneer er namelijk slechts twee lezingen zijn, kan de eerste lezing worden gekozen ofwel uit het Oude Testament ofwel uit de Apostel; de tweede wordt echter genomen uit het Evangelie. In de Paastijd worden evenwel, overeenkomstig het traditioneel gebruik van de kerk, de eerste lezing gekozen uit de Apostel, de tweede, zoveel mogelijk, uit het Evangelie van Johannes.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam