• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1) Wat betreft de twee lezingen vóór het Evangelie

In Missen waarin drie lezingen worden aangegeven, moeten ook werkelijk drie lezingen plaats hebben. Indien evenwel de bisschoppenconferentie, om pastorale redenen, heeft toegestaan dat er op sommige plaatsen slechts twee lezingen zijn Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 318 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 357, moet de keuze uit de twee eerste lezingen zo geschieden dat de opzet om de gelovigen vollediger het heilsmysterie te laten kennen niet verloren gaat. Tenzij ter plaatse iets anders is bepaald, verdient het daarom de voorkeur van de eerste twee lezingen die te nemen welke meer harmonisch met het Evangelie is verbonden of die welke, volgens bovengenoemde opzet, meer hulp biedt voor organische catechese van een zekere tijdsduur, of die welkt de quasi-doorlopende lezing van een bepaald boek mogelijk maakt. Zo is er b.v. een doorlopende lijn in de lezingen uit het Oude Testament In de Veertigdagentijd, omdat zij de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis volgen ; zo is er op de zondagen "door het jaar" een quasi-doorlopende lezing van een apostolische brief. In deze gevallen heeft het zijn nut dat de pastor gedurende verscheidene opeenvolgende zondagen systematisch één van beide lezingen kiest met het oog op een harmonische catechese ; het geeft echter geen pas dat hij ordeloos, nu eens uit het Oude Testament, dan weer uit de apostolische brief leest, zonder op de harmonie van de achtereenvolgende teksten te letten.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam