• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoewel de liturgische viering van nature geen vorm van catechese is, heeft zij toch een didaktisch karakter dat ook tot uitdrukking komt in het lectionarium van het Romeins missaal Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 9.33 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 7 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 23, zodat dit terecht beschouwd kan worden als een pedagogisch hulpmiddel dat de catechese bevordert.

Immers: de Ordo lectionum Missae biedt uit de H. Schrift de voornaamste gebeurtenissen en woorden van de heilsgeschiedenis, en wel op aangepaste wijze. Aldus doet zich de heilsgeschiedenis zelf, die in haar verschillende momenten en gebeurtenissen stap voor stap door de dienst van het woord in herinnering wordt geroepen, aan de gelovigen voor als datgene wat in het heden wordt voortgezet bij de tegenwoordigstelling van Christus' Paasmysterie in de Eucharistie.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam