• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij deze vernieuwing heeft men besloten één enkele Ordo lectionum te ontwerpen en samen te stellen met een rijke inhoud, volkomen beantwoordend aan de bedoeling en de voorschriften van het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35.51 maar tegelijk zodanig van vorm dat hij aangepast is aan bepaalde eisen en aan het gebruik van afzonderlijke kerken (bisdommen) en vierende gemeenschappen. Om deze reden heeft men bij deze vernieuwing er voor gezorgd de liturgische traditie van de Romeinse ritus te behouden.

Tegelijk heeft men zeer veel waarde gehecht aan de betekenis van alle vormen van keuze, rangschikking en gebruik van Bijbellezingen in andere ritussen en in sommige particuliere kerken. Ook heeft men gebruik gemaakt van datgene wat proefondervindelijk goed was gebleken, en tevens ernaar gestreefd bepaalde tekortkomingen van de vroegere traditie te vermijden.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam