• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De nauwe band van de Dienst van het Woord met de eucharistische liturgie binnen de viering van de Mis zal de gelovigen ertoe brengen vanaf het begin bij de viering aanwezig te zijn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 56 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de aanbidding van het Eucharistische Mysterie, Inaestimabile donum (3 apr 1980), 1, er aandachtig aan deel te nemen en, voorzover mogelijk, zich op het aanhoren van het Woord Gods voor te bereiden, vooral door zich een grondiger kennis van de Heilige Schrift tevoren eigen te maken ; bovendien zal hierdoor het verlangen worden opgewekt om de voorgelezen teksten beter te begrijpen en er zingend op te antwoorden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24.35 Zo kunnen de Christenen, na het Woord van God gehoord en overwogen te hebben, door gebed en zelfgave, niet alleen binnen de viering, maar ook in geheel hun christelijk leven, hierop een dynamisch antwoord geven dat getuigt van geloof, hoop en liefde.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam