• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om te kunnen worden opgenomen en in het leven van de gelovigen een plaats te krijgen vereist het Woord van God een levendig geloof. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 9 Dit geloof wordt door het horen van de nooit onderbroken verkondiging van het Woord van God opgewekt.

De Heilige Schriften zijn immers, vóór alles bij de liturgische verkondiging, een bron van leven en van kracht, overeenkomstig het getuigenis van de apostel: "Het Evangelie is een kracht tot heil van ieder die erin gelooft" (Rom. 1, 16). Daarom is d|e liefde tot de Schriften de kracht en de vernieuwing van het volk van God. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Alle gelovigen zonder uitzondering moeten dus ten alle tijde bereid zijn het Woord van God te aanhoren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21

Wanneer het Woord van God door de Kerk wordt verkondigd en in de praktijk van het leven wordt opgenomen, verlicht het - door de werking van de Geest - de gelovigen en voert hen binnen in het gehele mysterie van de Heer, dat opnieuw werkelijkheid wordt. Vgl. Joh. 14, 15-26 Vgl. Joh. 15, 26-16, 4.5-15

Daar het Woord van God het voedsel van het christelijk leven en de bron van het gebed van geheel de Kerk is Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 6.15 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 26, wekt het, eenmaal gelovig vernomen, het hart en zijn gevoelens op tot bekering en tot een leven dat zich onderscheidt door geloof, zowel bij ieder persoonlijk als bij de gehele gemeenschap. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 25 

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 15 februari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam