• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Korte en beknopte inleidingen kunnen in de dienst van het Woord aan de lezingen, vooral aan de eerste lezing, voorafgaan. Bijzondere aandacht verdient het literair genre van deze inleidingen. Deze moeten immers eenvoudig, tekstgetrouw, kort, goed voorbereid en telkens aangepast zijn aan de tekst die zij moeten inleiden  Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 11 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 31

Aangezien de responsoriale psalm, die ook graduale wordt genoemd, een "wezenlijk onderdeel vormt van de dienst van het Woord" Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 36, is hij ongetwijfeld van groot liturgisch en pastoraal belang. Daarom moet men de gelovigen voortdurend leren hoe zij het Woord Gods dat in de psalmen spreekt kunnen vernemen en deze psalmen kunnen maken tot gebed van de Kerk. Dit zal ongetwijfeld "gemakkelijker gebeuren als een dieper inzicht in de psalmen, overeenkomstig de zin waarin zij in de liturgie worden gebruikt, sterker bij de geestelijkheid wordt bevorderd en door een geschikte catechese gemeengoed wordt van de gelovigen" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24.90 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 39  Daarbij kan men enigermate worden geholpen door de korte aanwijzingen die het motief van de keuze en de samenhang van psalm en refrein met de lezingen aangeven. 

Degene die bij de Dienst van het Woord voorgaat en die het geestelijk voedsel van dit woord vooral in de homilie aan de gelovigen meedeelt, blijft altijd de eerste aan wie de taak is toevertrouwd het woord te verkondigen, ook al luistert hij zelf naar het Woord Gods dat door anderen wordt voorgelezen. Wanneer hij zelf of door middel van anderen ervoor heeft gezorgd dat het Woord Gods op een geschikte wijze wordt voorgelezen, behoudt hij zich in de regel enige aanwijzingen voor om de aandacht van de gelovigen te versterken en vooral de homilie, om te bevorderen dat zij met vrucht het Woord Gods in zich opnemen.

Het behoort tot de taak van de voorganger zo nodig de gelovigen_ in korte bewoordingen in te leiden tot de Dienst van het woord voordat de lezingen geschieden. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 11 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 31 Deze inleidingen kunnen de vergaderde gemeenschap ongetwijfeld helpen om beter naar het woord Gods te luisteren, daar zij het geloof en de bereidwilligheid opwekken. HIJ kan deze taak ook door middel van anderen uitoefenen, b.v. door de diaken of door de commentator. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Institutio Generalis Missalis Romani - Editio typica altera (27 mrt 1975), 68 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 105

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam