• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De plaatsen van de gelovigen moeten met de nodige zorg worden ingericht, zodat zij naar behoren met oog en hart kunnen deelnemen aan de heilige vieringen. Het is passend dat gewoonlijk knielbanken of stoelen te hunner beschikking staan. Het gebruik echter om voor bepaalde particuliere personen eigen plaatsen te reserveren is af te keuren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 32 De knielbanken of stoelen moeten vooral in nieuwe kerken zo opgesteld zijn dat de gelovigen gemakkelijk de lichaamshoudingen kunnen aannemen die voor de verschillende gedeelten van de viering vereist zijn, en zonder hinder kunnen naderen om de heilige communie te ontvangen.

Men moet er ook voor zorgen dat de gelovigen zowel de priester, als de diaken en de lectoren niet alleen kunnen zien, maar ook door middel van de huidige technische hulpmiddelen gemakkelijk kunnen horen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam