• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zetel van de priester die celebreert, moet teken zijn van zijn taak om de samenkomst van de gelovigen voor te zitten en het gebed te leiden. Daarom is de geschiktste plaats ervoor op het uiteinde van het priesterkoor en gekeerd naar het volk, tenzij de structuur van het kerkgebouw of andere omstandigheden dit verhinderen, bijv. als vanwege de te grote afstand de communicatie tussen priester en de vergaderde samenkomst bemoeilijkt wordt, of als het tabernakel geplaatst is in het midden achter het altaar. Iedere gelijkenis met een troon moet echter vermeden worden. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 92 Het is passend dat de zetel gezegend wordt volgens de ritus die in het Romeins rituaal wordt beschreven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984), 880-899. Ordo benedictionis occasione data auspicandi novam eathedram seu sedem praesidentiae, nrs. 880 - 899 voordat deze in de liturgie in gebruik genomen wordt.

Eveneens dienen op het priesterkoor zetels opgesteld te worden voor de concelebrerende priesters, alsook voor de priesters, die in koorkleding bij de viering aanwezig zijn zonder te concelebreren.

De zetel voor de diaken dient bij de zetel van de celebrant te worden geplaatst. De zetels voor de andere bedienaren moeten zo geplaatst worden dat zij duidelijk onderscheiden zijn van de zetels van de geestelijkheid en zijzelf de hun toevertrouwde taak gemakkelijk kunnen vervullen. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 92

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam