• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Telkens als er een deeltje van de Hostie aan de vingers van de priester is achtergebleven, vooral na het breken of na de Communie van de gelovigen, dient hij zijn vingers boven de pateen af te vegen of, zo nodig, te wassen. Ook de deeltjes die eventueel naast de pateen gevallen zijn, dient hij daarop te verzamelen.
De heilige vaten worden gereinigd door de priester, de diaken of de aangestelde acoliet na de Communie of na de Mis, zoveel mogelijk aan de credenstafel. De reiniging van de kelk gebeurt met water of met wijn en water dat door degene die reinigt, genuttigd wordt. De pateen dient gewoonlijk met het kelkdoekje te worden afgeveegd.

Er dient op gelet te worden dat wat van het Bloed van Christus na het uitreiken van de Communie wellicht overblijft, direct volledig bij het altaar genuttigd wordt.

Als een Hostie of een partikel ervan op de grond is gevallen, wordt ze eerbiedig opgeraapt; als echter een weinig van het Bloed is gemorst, wordt de plaats waar het viel, met water gereinigd en wordt dit water later gegoten in het heilig putje (sacrarium) dat in de sacristie is aangebracht.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam