• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In eucharistisch gebed IV wordt U belijden wij, heilige Vader (Confitemur tibi, Pater sancte) tot en met onze heiligmaking ten einde toe (omnem sanctificationem compleret) door de hoofdcelebrant alleen en met uitgestrekte handen gezegd.

Vanaf Daarom smeken wij U, Heer (Quaesumus igitur, Domine) tot en met Heer, zie welwillend (Respice, Domine) zeggen alle concelebranten alles samen als volgt:

  1. Daarom smeken wij U, Heer (Quaesumus igitur, Domine) met de handen uitgestrekt naar de offergaven;
  2. Toen kwam het uur (Ipse enim, cum hora venisset) en Zo nam Hij ook de beker (Simili modo) met gevouwen handen;
  3. de woorden van de Heer met de rechterhand naar het brood en de kelk uitgestrekt, als men dit geschikt acht; bij de opheffing zien ze op naar de Hostie en de Kelk en maken daarna een diepe buiging;
  4. Daarom Heer, vieren wij (Unde et nos) en Heer, zie welwillend (Respice, Domine) met uitgestrekte handen.

Het is passend de voorbeden (intercessies) Wijd uw gedachten, 0 Heer (Nunc ergo, Domine, omnium recordare) en Barmhartige Vader, verleen aan ons (Nobis omnibus) aan één of ook nog aan een andere concelebrant toe te vertrouwen die dit gebed alleen uitspreekt, met uitgestrekte handen en luid.

Wat betreft de andere eucharistische gebeden die door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd, dient men zich te houden aan de normen die voor elk gebed zijn vastgesteld.

De slotdoxologie van het eucharistisch gebed wordt alleen door de hoofdcelebrant en desgewenst samen met de andere concelebranten uitgesproken, maar niet door de gelovigen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam