• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In eucharistisch gebed II wordt Gij zijt waarlijk heilig (Vere Sanctus) alleen door de hoofdcelebrant en met uitgestrekte handen gebeden.

Vanaf Heilig dan deze gaven (Haec ergo dona) tot en met Zo delen wij in (Et supplices) zeggen alle concelebranten samen alles op de volgende wijze:

  1. Heilig dan deze gaven (Haec ergo dona) met de handen naar de offergaven uitgestrekt;
  2. Toen Hij werd overgeleverd (Qui cum passioni) en Zo nam Hij na de maaltijd (Simili modo) met gevouwen handen;
  3. de woorden van de Heer met de rechterhand naar het brood en de kelk uitgestrekt, als men dit geschikt acht; bij de opheffing zien ze op naar de Hostie en de Kelk en maken daarna een diepe buiging;
  4. Zijn dood en verrijzenis indachtig (Memores igitur) en Zo delen wij in (Et supplices) met uitgestrekte handen.

Het is passend de voorbeden (intercessies) voor de levenden Denk toch Heer (Recordare, Domine) en voor de overledenen Gedenk ook onze broeders en zusters (Memento etiam jratrum nostrorum) aan één of ook nog aan een andere concelebrant toe te vertrouwen die deze gebeden alleen uitspreekt, met uitgestrekte handen en luid.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam