• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tijdens de liturgie van het woord blijven de concelebranten op hun plaats; zij gaan zitten of staan volgens dezelfde ordening als de hoofdcelebrant.

Wanneer het Alleluia wordt ingezet, staan allen op met uitzondering van de bisschop, die in stilte de wierook oplegt en de diaken zegent of bij diens afwezigheid de concelebrant die het Evangelie zal verkondigen. Maar tijdens de concelebratie waarbij een priester voorgaat, vraagt en ontvangt de concelebrant die bij afwezigheid van de diaken het Evangelie verkondigt, niet de zegen van de hoofdcelebrant.

De homilie wordt gewoonlijk gehouden door de hoofdcelebrant of door één van de concelebranten.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam