• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij afwezigheid van een diaken kan de lector, gekleed in een goedgekeurd gewaad, het evangelieboek enigszins omhoog geheven dragen, wanneer men naar het altaar gaat: in dit geval loopt hij voor de priester uit; in alle andere gevallen loopt hij samen met de andere bedienaren.

Wanneer hij bij het altaar is aangekomen, maakt hij met de anderen een diepe buiging. Als hij het Evangelieboek draagt, gaat hij naar het altaar en legt het Evangelieboek daarop neer. Daarna gaat hij met de andere bedienaren naar zijn plaats in het priesterkoor.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam