• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen het Tweede Vaticaans Concilie de voorschriften afkondigde voor het vaststellen van de ordening van de mis, heeft het o.m. bepaald dat sommige riten zouden worden hersteld 'overeenkomstig de voormalige norm van de heilige Vaders'." Het Concilie heeft dezelfde woorden gebruikt als de heilige Pius V in zijn Apostolische Constitutie 'H. Paus Pius V - Bul
Quo Primum
(14 juli 1570)
' waarmee in het jaar 1570 het missaal van Trente werd gepromulgeerd. Uit deze woordelijke overeenkomst kan men opmaken hoezeer beide Romeinse missalen ondanks een tijdsverschil van vier eeuwen één en dezelfde traditie omvatten. Als men nu nauwkeurig de bestanddelen van deze traditie beziet, begrijpt men tevens hoe voortreffelijk en gelukkig het eerste door het tweede vervolmaakt wordt.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam