• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De taak om de lezingen voor te dragen is volgens de traditie niet presidentieel, maar komt een bedienaar toe. De lezingen worden voorgedragen door een lector, het Evangelie wordt echter verkondigd door de diaken of bij diens afwezigheid door een andere priester. Wanneer er echter geen diaken of andere priester is, dient de celebrerende priester zelf het Evangelie te lezen; en wanneer er ook geen andere geschikte lector is, draagt de celebrerende priester ook de andere lezingen voor. Na elke lezing zegt degene die leest een acclamatie, waarop het samengekomen volk antwoordt en eer brengt aan het woord van God dat men gelovig en in een geest van dankbaarheid heeft ontvangen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam