• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door deze aard van het ambtelijk priesterschap wordt echter nog een ander zeer belangrijk punt belicht, nl. het koninklijke priesterschap van de gelovigen, van wie het geestelijk offer wordt voltrokken door het dienstambt van de bisschop en de priesters in vereniging met het offer van Christus, de enige Middelaar, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2 De viering van de eucharistie is immers een handeling van de universele Kerk; daarbij doet eenieder alleen en geheel datgene wat hem toekomt overeenkomstig zijn plaats binnen het Godsvolk. Dit heeft tot gevolg dat aan bepaalde aspecten van de viering waaraan in de loop der eeuwen soms minder zorg is besteed, thans meer aandacht wordt geschonken. Dit volk is immers het volk van God, dat Hij zich door Christus' Bloed heeft verworven en dat door de Heer is bijeengebracht; een volk dat gevoed met zijn woord ertoe is geroepen om de gebeden van heel de mensenfamilie voor God te brengen, een volk dat in Christus dank brengt voor het heilsmysterie door zijn offer aan te bieden, een volk tenslotte dat door de gemeenschap met het Lichaam en Bloed van Christus in eenheid samengroeit. Hoewel dit volk door zijn oorsprong heilig is, groeit het toch voortdurend in heiligheid door zijn bewuste, actieve en vruchtbare deelname aan het eucharistisch mysterie. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 11

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam