• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vernieuwing van het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
, die volgens de norm van de decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie in onze tijd tot stand gebracht is, heeft er met aandrang voor gezorgd dat alle gelovigen in de viering van de Eucharistie tot die volledige, bewuste en actieve deelname kunnen komen die gevraagd wordt door de aard van de liturgie zelf en waartoe de gelovigen zelf krachtens hun staat het recht en de plicht hebben. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 14

Om echter de viering beter te doen beantwoorden aan de normen en de geest van de heilige liturgie worden in dit statuut en in de ordening van de Mis enkele verdere aanpassingen voorgesteld die aan het oordeel ofwel van de diocesane bisschop ofwel van de bisschoppenconferenties worden toevertrouwd.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam