• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer het echter toegestaan is om te kiezen tussen één of een andere tekst, nl. een tekst die al bepaald is of een tekst die als keuzetekst (ad libitum) is voorgesteld, moet men letten op het nut voor de deelnemers: naargelang het namelijk gaat over het nemen van een tekst die gemakkelijker is of meer geschikt voor de samengekomen vergadering, ofwel over het hernemen of niet gebruiken van een tekst die wordt aangeduid als eigen aan een viering, maar als keuzetekst in een andere viering. Dit geldt telkens als het pastoraal belang dit aanbeveelt. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera, Ordo Lectionum Missae (21 jan 1981). Inleiding, nr. 81

Dit kan gebeuren ofwel wanneer dezelfde tekst op dicht bij elkaar gelegen dagen opnieuw gelezen moet worden, bijv. op zondag en op de daarop volgende weekdag, ofwel wanneer gevreesd moet worden dat een tekst enige moeilijkheden veroorzaakt in een samenkomst van christengelovigen.

Men dient er echter voor te zorgen, dat bij het kiezen van teksten uit de heilige Schrift niet voortdurend gedeelten ervan uitgesloten worden.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam