• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een bijzondere keuze van teksten van de heilige Schrift wordt bovendien geboden in het lectionarium voor rituele missen waaronder sommige sacramenten of sacramentalia worden toegediend of voor missen die voor bepaalde noden worden gecelebreerd.

Deze lectionaria zijn dan ook samengesteld met het doel de gelovigen door een meer aangepaste wijze van luisteren naar het woord van God te brengen tot een beter begrip van het mysterie, waaraan ze deelhebben en hen te onderrichten met het oog op een vurigere liefde voor Gods woord.

Bij de keuze van de teksten die in de viering voorgelezen worden moet men daarom zowel de eisen van de pastoraal voor ogen houden als de keuzemogelijkheid die in deze geboden wordt.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam