• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het lectionarium voor de weekdagen staan lezingen voor de afzonderlijke dagen van iedere week gedurende de hele loop van het jaar; daarom moeten deze lezingen doorgaans worden genomen op de dagen waaraan ze zijn toegewezen, tenzij hierop een hoogfeest, feest of gedachtenis valt met eigen lezingen uit het Nieuwe Testament, waarin namelijk melding wordt gemaakt van de heilige die gevierd wordt.

In het geval dat de doorlopende lezing in de week onderbroken wordt vanwege een hoogfeest, een feest of een bijzondere viering, staat het de priester vrij om, rekening houdend met de ordening van de lezingen van heel de week, ofwel de wegvallende delen bij de andere te voegen ofwel te bepalen welke teksten de voorkeur hebben boven de andere.

In missen voor bijzondere samenkomsten staat het de priester vrij om teksten uit te kiezen die aan deze bijzondere viering meer zijn aangepast, mits zij genomen worden uit de teksten van een goedgekeurd lectionarium.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam