• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op zondagen en hoogfeesten zijn er drie lezingen aangegeven, nl. van de profeet, de apostel en het Evangelie, waardoor het christenvolk wordt opgevoed tot begrip voor de continuïteit van het heilswerk in overeenstemming met Gods wonderbare plan. Deze lezingen dienen nauwkeurig gevolgd te worden. In de Paastijd neemt men overeenkomstig de traditie van de Kerk de lezing uit de Handelingen van de Apostelen in plaats van een lezing uit het Oude Testament.

Aan feesten zijn echter twee lezingen toegewezen.

Indien evenwel een feest overeenkomstig de normen wordt verheven tot de graad van hoogfeest, wordt een derde lezing toegevoegd, die aan het gemeenschappelijke wordt ontleend.

Op gedachtenissen van heiligen worden gewoonlijk de lezingen gelezen die aan de weekdag zijn toegewezen, tenzij deze gedachtenissen eigen lezingen hebben. In enkele gevallen worden er 'toegepaste' lezingen voorgesteld, die namelijk een bijzonder aspect van het geestelijk leven of de activiteit van de heilige in het licht stellen. Op het gebruik van deze lezingen dient niet aangedrongen te worden, tenzij een pastorale reden dit werkelijk aanbeveelt.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam