• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook wordt in de viering van de Mis het wonderbaar mysterie verkondigd van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer onder de eucharistische gedaanten, welk mysterie door het Tweede Vaticaans Concilie 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7.47 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5.18 en andere documenten van het kerkelijk leergezag in dezelfde zin en met dezelfde inhoud is bevestigd waarmee het door het Concilie van Trente te geloven was voorgehouden; dit gebeurt niet alleen door de woorden zelf van de consecratie, op grond waarvan Christus door de transsubstantiatie tegenwoordig wordt gesteld, maar ook door het bewustzijn en de betuiging van de hoogste eerbied en aanbidding die in de eucharistische liturgie plaatsvindt. Daarom ook wordt het christenvolk aangespoord om op Witte Donderdag van de Goede Week bij de viering van het Avondmaal van de Heer en op het hoogfeest van het allerheiligst Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag) dit wonderbaar sacrament op bijzondere wijze door aanbidding te eren.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam