• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de priester de wierook in het wierookvat doet, zegent hij dit met een kruisteken zonder iets te zeggen.

Voor en na de bewieroking wordt een diepe buiging gemaakt voor de persoon of het voorwerp dat bewierookt wordt, met uitzondering van het altaar en de offergaven voor het Misoffer.

Met drie opwaartse bewegingen worden bewierookt: het allerheiligste Sacrament, de relieken van het heilig Kruis en de beeltenissen van de Heer die ter openbare verering zijn opgesteld, de offergaven voor het Misoffer, het altaarkruis, het Evangelieboek, de Paaskaars, de priester en het volk.

Met twee opwaartse bewegingen worden bewierookt: de relieken en beeltenissen van heiligen die ter openbare verering zijn opgesteld, en wel enkel en alleen aan het begin van de viering na de bewieroking van het altaar.

Het altaar wordt bewierookt met afzonderlijke slagen op de volgende wijze:

  1. als het altaar van de muur gescheiden is, bewierookt de priester het, terwijl hij eromheen gaat;
  2. als echter het altaar niet van de muur gescheiden is, bewierookt de priester het door eerst langs het rechter, dan langs het linker gedeelte te gaan. Als er een kruis op of bij het altaar staat, wordt dit bewierookt vóór de bewieroking van het altaar; anders bewierookt de priester het, als hij er voorbijgaat.

De priester bewierookt de offergaven met drie opwaartse bewegingen van het wierookvat voorafgaand aan de bewieroking van kruis en altaar, ofwel door een kruisteken te maken met het wierookvat boven de offergaven.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam