• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bewieroking is uitdrukking van eerbied en gebed, zoals in de Heilige Schrift wordt aangeduid Vgl. Ps. 140, 2 Vgl. Openb. 8, 3 .

Wierook kan gebruikt worden in elke vorm van de mis:

  1. tijdens de intrede-processie;
  2. aan het begin van de Mis om het kruis en het altaar te bewieroken;
  3. bij de Evangelieprocessie en bij de verkondiging van het evangelie;
  4. wanneer brood en kelk op het altaar geplaatst zijn, om de offergaven, het kruis en het altaar, evenals de priester en het volk te bewieroken;
  5. bij het tonen van de Hostie en de Kelk na de consecratie.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam