• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De buiging is teken van het respect en de eer die betuigd worden aan de personen zelf of hun kentekens.

Er zijn twee soorten buigingen, namelijk de hoofd- en de lichaamsbuiging.

  1. Men maakt een hoofdbuiging, als de drie goddelijke Personen tegelijk genoemd worden, en bij de naam van Jezus, van de heilige maagd Maria en van de heilige ter ere van wie de Mis gevierd wordt.
  2. Men maakt een lichaamsbuiging of diepe buiging: bij het altaar; bij de gebeden: Almachtige God, zuiver mijn hart (Munda cor meum) en In het besef van onze onmacht (In spiritu humilitatis), tijdens het symbolum bij de woorden: Hij heeft het vlees aangenomen resp.: geboren uit de maagd Maria (Et incarnatus est); in de Romeinse canon bij de woorden: Wij smeken U, almachtige God (Supplices te rogamus). Eenzelfde buiging maakt de diaken, wanneer hij de zegen vraagt vóór de verkondiging van het Evangelie. De priester staat bovendien een weinig gebogen, wanneer hij bij de consecratie de woorden van de Heer uitspreekt.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam