• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De concelebratie waardoor de eenheid van het priesterschap en van het offer alsmede van heel het volk van God op passende wijze tot uitdrukking komt, wordt door de ritus zelf voorgeschreven: bij de wijding van een bisschop en van de priesters, bij de zegening van een abt en bij de Chrismamis. Zij wordt echter aanbevolen, tenzij het belang van de christengelovigen iets anders vraagt of aanbeveelt:

  1. voor de avondmis van de viering van het Avondmaal van de Heer (op Witte Donderdag);
  2. voor de Mis bij gelegenheid van concilies, bijeenkomsten van bisschoppen en synoden;
  3. voor de Conventsmis en de voornaamste Mis in kerken en kapellen
  4. voor de Missen bij bijeenkomsten van welke aard ook van seculiere zowel als reguliere priesters. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 57 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 902

Iedere priester is het evenwel geoorloofd om individueel de eucharistie te celebreren, tenzij op hetzelfde tijdstip in dezelfde kerk of kapel een concelebratie plaatsvindt. Het is echter niet toegestaan bij de viering van het Avondmaal des Heren op Witte Donderdag en de Mis van de Paaswake het heilig offer individueel op te dragen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam