• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de viering van de Mis is beëindigd, keren de acoliet en de overige bedienaren samen met de diaken en de priester in processie naar de sacristie terug op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde als waarin zij gekomen waren.

Alinea's in de marge van alinea 193

De acoliet wordt aangesteld voor de dienst aan het altaar en tot hulp van de priester en de diaken. Zijn voornaamste taak is het om het altaar en de heilige vaten in gereedheid te brengen en zo nodig de Communie, waarvan hij de buitengewone bedienaar is, aan de gelovigen uit te reiken. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 910. §2 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 8

In het dienstwerk aan het altaar heeft de acoliet zijn eigen aandeel (vgl. nrs. 187 - 193) dat hij zelf moet uitoefenen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam