• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij afwezigheid van een diaken plaatst de acoliet, wanneer het universele gebed (de voorbede) is beëindigd, het corporale, het kelkdoekje, de kelk, de palla en het missaal op het altaar, terwijl de priester bij zijn zetel blijft. Vervolgens helpt hij - indien nodig - de priester bij het in ontvangst nemen van de gaven van het volk en brengt hij eventueel brood en wijn naar het altaar om ze aan de priester te overhandigen. Als er wierook wordt gebruikt, biedt hij het wierookvat aan de priester aan en assisteert hem bij de bewieroking van de offergaven, van het kruis en van het altaar. Daarna bewierookt hij de priester en het volk.

Alinea's in de marge van alinea 190

De acoliet wordt aangesteld voor de dienst aan het altaar en tot hulp van de priester en de diaken. Zijn voornaamste taak is het om het altaar en de heilige vaten in gereedheid te brengen en zo nodig de Communie, waarvan hij de buitengewone bedienaar is, aan de gelovigen uit te reiken. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 910. §2 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 8

In het dienstwerk aan het altaar heeft de acoliet zijn eigen aandeel (vgl. nrs. 187 - 193) dat hij zelf moet uitoefenen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam