• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vervolgens groet de priester met uitgestrekte handen het volk en zegt: De Heer zij met u (Dominus vobiscum), waarop het volk antwoordt: En met uw geest (Et cum spiritu tuo). En de priester vouwt opnieuw zijn handen en terstond voegt hij eraan toe, terwijl hij zijn linkerhand op zijn borst legt en zijn rechterhand omhoog heft: Zegene u de almachtige God (Benedicat vos omnipotens Deus) en terwijl hij een kruisteken maakt over het volk, zegt hij: Vader, Zoon en Heilige Geest (Pater et Filius et Spiritus Sanctus). Allen antwoorden: Amen.

Op sommige dagen en bij bepaalde gelegenheden krijgt deze zegen overeenkomstig de rubrieken een rijkere uitdrukking in een gebed over het volk of in een andere, meer plechtige formule.

De bisschop zegent het volk met de overeenkomstige formule, terwijl hij driemaal het kruisteken maakt over het volk. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 1118-1121

Alinea's in de marge van alinea 167

Tot aan het einde van de Mis geschiedt nu alles door de hoofdcelebrant op de gebruikelijke wijze (vgl. nrs. 166 - 168), terwijl de concelebranten op hun zetels blijven.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam