• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het altaar moet minstens met één witte dwaal bedekt zijn. Op het altaar of ernaast dienen in elke viering minstens twee, of zelfs vier of zes kandelaars met brandende kaarsen geplaatst te worden, vooral als het de Mis van de zondag of van een verplichte feestdag betreft, of zeven als de diocesane bisschop celebreert. Ook moet er een kruis met de afbeelding van de gekruisigde Christus op of bij het altaar zijn. De kandelaars en het kruis, voorzien van de afbeelding van de gekruisigde Christus, kunnen echter in de processie bij de intrede meegedragen worden. Op het altaar zelf kan het Evangelieboek, dat onderscheiden is van het boek voor de andere lezingen, neergelegd worden, tenzij het in de processie bij de intrede wordt meegedragen.

Alinea's in de marge van alinea 117

De kandelaars die vereist zijn voor elke liturgische plechtigheid afzonderlijk als eerbiedsbetuiging en omwille van het feestelijk karakter van de viering, (vgl. nr. 117) plaatse men het best op het altaar of er omheen, rekening houdend met de vormgeving van zowel het altaar als van het priesterkoor, zodat men een harmonieus geheel verkrijgt en het makkelijke zicht van de gelovigen op wat op het altaar gebeurt en neergelegd wordt, er niet door wordt gehinderd.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam