• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onder de missen die in sommige communiteiten gevierd worden, neemt de Conventsmis, welke deel uitmaakt van de dagelijkse getijden, of de z.g. Communiteitsmis een bijzondere plaats in. En hoewel deze Missen als zodanig geen enkele bijzondere vorm van viering inhouden, is het toch ten zeerste passend dat ze gezongen worden, vooral met volledige deelname van alle leden van de communiteit, religieuzen of kanunniken. In deze Missen vervult ieder zijn taak overeenkomstig de wijding of bediening die hij ontvangen heeft. Het is wenselijk dat alle priesters die niet verplicht zijn vanwege het pastorale nut van de gelovigen afzonderlijk te celebreren, zoveel mogelijk in de Conventsmis concelebreren. Bovendien kunnen alle priesters die tot dezelfde communiteit behoren en die verplicht zijn vanwege het pastorale welzijn van de gelovigen afzonderlijk te celebreren, op dezelfde dag ook concelebreren in de Convents- of Communiteitsmis. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 47 Het verdient immers de voorkeur dat de priesters die bij een Eucharistieviering aanwezig zijn, de taak die aan hun wijding eigen is, op de gebruikelijke wijze uitoefenen - tenzij zij om een gerechtvaardigde reden verontschuldigd zijn -, en daarom als concelebranten deelnemen, gekleed in de liturgische gewaden. Anders dragen zij het eigen koorgewaad of een superplie over de toog.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam