• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als er meerdere personen aanwezig zijn die hetzelfde dienstwerk kunnen uitoefenen, is er niets op tegen dat ze de verschillende onderdelen van dit dienstwerk of deze taak onder elkaar verdelen en uitvoeren. Zo kan b. v. de ene diaken de onderdelen verzorgen die gezongen worden, en een andere de dienst aan het altaar; als er meerdere lezingen zijn, kan men deze over verschillende lectoren verdelen, enz. Het is echter allerminst juist dat meerdere personen één onderdeel van de viering onder elkaar verdelen, bijvoorbeeld dat dezelfde lezing door twee personen wordt gelezen, de een na de ander, tenzij het het passieverhaal betreft.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam