• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Mis middelpunt van het leven
Zoals het lichaam nood heeft aan stoffelijk voedsel dat het in stand moet houden, zo ook behoeft de ziel het brood dat haar voedt, groeikracht geeft en de krachten herstelt die ze nodig heeft om steeds te volharden in de deugdbeoefening en te zegevieren over de driften. De Kerk nu roept ons, vooral op de zondag, tot dit hemels feestmaal. Het is een zware verplichting mis te horen op de feestdagen. Hoe dikwijls nochtans staan wij niet voor bijna verlaten kerken? Een christenmens die te gemakkelijk denkt dat hij om gelijk welke lichte en onbeduidende reden van die zware verplichtingen ontslagen is, is die naam niet waardig; en Wij beelden ons gaarne in dat de gelovigen niet aldus zouden handelen, hadden zij maar een klare en diepe kijk op en een vurige liefde tot het eucharistisch geheim. Gij moet hun derhalve dit verlossend offer van de GodMens uiteenzetten; hun aantonen dat het het middelpunt is van de katholieke eredienst. Verklaart hun welke de betekenis en de waardigheid van de katholieke priester zijn, en leert hun hoe zij met godsvrucht en geestelijk voordeel bij het heilig Misoffer kunnen tegenwoordig zijn. Welke waarde zou feitelijk de maatschappelijke eredienst hebben indien hij niet aanspoorde tot persoonlijke deelname en zelfheiliging?
Onder alle godvruchtige oefeningen is de meest vooraanstaande, de krachtigste tevens en de heiligste, het bijwonen van het heilig Misoffer; trouwens de priester die het goddelijk slachtoffer opdraagt, veronderstelt in zijn gebed de tegenwoordigheid van de gelovigen. Maar dat bijwonen kan verschillende vormen hebben. Ons innigste verlangen is dat gij de gelovigen zoudt inwijden in de kennis en het waarderen van de onuitputtelijke rijkdom en de onovertrefbare schoonheid van de liturgische gebeden der mis en hen zoudt vormen om actief deel te nemen aan het heilig Misoffer. Gij weet immers uit een dagelijks gebruik van het Missaal, dat het verhevenste godsvruchtboek van de Kerk is, welke schat van gewijde teksten en heilige verheffingen het in zich besluit, welke gevoelens van aanbidding, lof en verlangens tot God het verwekt en aanvuurt, met welke stuwkracht het beweegt en verheft tot de eeuwige zaken, welke rijkdom van heilzame vermaningen het biedt voor het persoonlijk godsdienstig leven. ...

Document

Naam: LA PATERNA PAROLA
Over de natuur en de kracht van het gebed - tot de pastoors en de vastenpredikanten van Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 maart 1943
Copyrights: © Ecclesia Docens 0193, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam