• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eerbied voor de Eucharistie

Zeker is een overtuigend teken dat de eucharistische catechese op de gelovigen uitwerking heeft, dat in hen het gevoel groeit voor het mysterie van Gods aanwezigheid in ons midden. Of dat het geval is, kan worden gemerkt aan specifieke uitingen van eerbied jegens de Eucharistie, waarin het mystagogisch traject de gelovigen moet binnenleiden. Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 34 In algemene zin denk ik aan het belang van de gebaren en de lichaamshouding, zoals het knielen tijdens de belangrijke momenten van het eucharistisch gebed. Laat eenieder, bij het zich aanpassen aan de legitieme verscheidenheid aan tekenen die in de context van de verschillende culturen worden gesteld, het besef levendig houden en tot uitdrukking brengen dat hij zich in elke viering voor de oneindige Majesteit van God bevindt, die op nederige wijze tot ons komt in de sacramentele tekenen.

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam