• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eucharistie en verrezen Christus
Omdat de eucharistische liturgie wezenlijk actio Dei is, handeling van God, waar wij in Jezus door middel van de Geest betrokken worden, kunnen wij over haar grondslagen niet naar willekeur beschikken, noch mogen die onderhevig zijn aan de modedruk van het moment. Ook hiervan geldt de onweerlegbare uitspraak van Paulus: "Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus" (1 Kor. 3, 11). En nog eens is het de Apostel van de heidenen die ons in verband met de Eucharistie verzekert dat hij ons niet een persoonlijke leer meedeelt, maar de leer die hij op zijn beurt heeft ontvangen Vgl. 1 Kor. 11, 23 . De viering van de Eucharistie impliceert namelijk de levende Overlevering. De Kerk viert het eucharistisch Offer in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus vanaf haar ervaring van de Verrezene en de uitstorting van de Heilige Geest. Hierdoor bewogen komt de christengemeenschap vanaf haar eerste begin samen voor de fractio panis, voor het "breken van het brood" op de dag des Heren. De dag waarop Christus uit de doden verrezen is, de zondag, is ook de eerste dag van de week, de dag waarop de oudtestamentische traditie het begin van de schepping zag. De dag van de schepping is voortaan de dag van de "nieuwe schepping" geworden, de dag van onze bevrijding waarop wij Christus gedenken, gestorven en verrezen Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 30 Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 43. Ook de heilige Mis die de Kerk door de week viert en waaraan de gelovigen uitgenodigd zijn deel te nemen, vindt haar meest eigen vorm op de dag van de Heer, de dag van de verrijzenis van Christus.

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam